הפריסה כתכנון מס השבח

הפריסה כתכנון מס השבח

מס שבח הינו המס שמשלמים על הרווח בין מחיר הרכישה למחיר המכירה כאשר מוכרים נכס מקרקעין .

מס השבח הינו מקדמה על חשבון מס הכנסה.

מה זה אומר לגביי מוכר זכות במקרקעין?

המוכר רשאי לבקש כי המס על השבח הריאלי יחושב כאילו נבע השבח בחלקים שנתיים שווים, תוך תקופה שאינה עולה על ארבע שנות מס או על תקופת הבעלות בנכס, לפי הקצרה שבהן, והמסתיימת בשנת המס שבה נבע השבח.

כלומר אם מכרתי נכס בשנת 2017 ויש לי שבח ריאלי במכירתו אני יכול לפרוס את השבח לשנים 2014, 2015, 2016 ו- 2017.

לדוגמה רכשתי מגרש ב-1 מיליון וכעת אני מוכרת ב- 1.5 מיליון השבח שלי כ- 0.5 מיליון ₪ (כמובן שממדדים את סכום הרכישה למועד המכירה ומוסיפים הוצאות המותרות בחוק) לצורך הדוגמה אני מתייחסת ל- 0.5 מיליון כשבח ריאלי. ולכן עליי לשלם מס על כ- 0.5 מיליון ₪ את סכום המס אני יכולה לפרוס למשך 4 שנים אחורה וככל שההכנסה שלי היתה נמוכה ב- 4 שנים הקודמות ואני זכאית לנקודות זיכוי אז סכום המס יקטן משמעותית מהסכום שהייתי צריכה לשלם ללא הפריסה.

בכל אחת משנות המס בתקופת הפריסה – חלק השבח הריאלי יצורף להכנסה החייבת הקובעת של המוכר באותה שנת המס, וחישוב המס ייעשה בהתחשב בשיעורי המס החלים על הכנסתו החייבת של המוכר. וביתרת נקודות הזיכוי שזכאי להן המוכר בכל אחת משנות המס בתקופה האמורה.

למי בעיקר פריסת מס השבח תסייע?

לאנשים מבוגרים שלא מגיעים לתקרה של אחוז המס במס הכנסה ולא ניצלו את מלוא נקודות הזיכוי.

תכלית החקיקה לעניין סעיפי הפריסה, הינה לאפשר למוכר לנצל מדרגות מס נמוכות יותר ו/או נקודות זיכוי שלא נוצלו על ידו בשנות מס קודמות,ואשר רווח ההון השבח נצבר גם בהן. זאת על מנת להקטין את הפגיעה בנישום אשר ממוסה על בסיס מימוש ואשר ככלל הכנסתו החייבת אינה גבוהה .

לאחרונה ייצגתי זוג מבוגר שמכר מגרש בשבח משמעותי לאחר שהחזיק בו מספר שנים ובזכות תכנון המס המקדים וביצוע פריסת מס השבח ל- 4 שנות מס אחרונות, (כמובן בסיוע של רואה חשבון שהנפיק עבורם דוחות שנתיים) סכום מס השבח היה כמעט אפסי.

אין באמור להוות ייעוץ משפטי וכל מקרה יבחן לגופו.
כמובן שרצוי להתייעץ עם רואה חשבון שיערוך ויגיש עבורכם את דוחות השנתיים למס הכנסה עבור השנים הרלוונטיות.

צרו קשר
עוד כתבות מהבלוג

מוזמנים להוריד את הצ'ק ליסט
טרם רכישת דירת מגורים

"עומדים לרכוש דירה?
8 שלבים בדרך אל החלום הנכסף.
ערכתי עבורכם רשימה של משימות
שיש לבצע טרם שרוכשים נכס נדל"ן,
כמובן בליווי מקצועי."

"עומדים לרכוש דירה?
8 שלבים בדרך אל החלום הנכסף.
ערכתי עבורכם רשימה של משימות
שיש לבצע טרם שרוכשים נכס נדל"ן,
כמובן בליווי מקצועי."

Call Now Button